CHÚNG TÔI LÀ AI?

CHÚNG TÔI LÀ AI ?

hoithanh-nova
Tại NOVA Vietnamese Church (NVC), chúng tôi đeo đuổi mục tiêu bầy tỏ tình yêu của Đức Chúa Trời và tin rằng kế hoạch của Đức Chúa Trời luôn là phương cách tốt nhất để đem lại một đời sống mới có mục đích tràn đầy ý nghĩa. Chúng tôi tin nơi ân điển và năng quyền của Chúa Giê-xu, Đấng đã phán: “Hỡi những kẻ mệt mỏi và nặng gánh ưu sầu, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho các người được yên nghỉ…” sẽ đem đến một trải nghiệm về một đời sống bình an và phước hạnh mãi mãi cho những ai bước theo Ngài. Tại NVC, mọi người có cơ hội được giúp đỡ để bắt đầu một hành trình mới, khám phá không chỉ sự bình an trong tâm linh, nhưng còn là nơi khám phá mục đích của cuộc đời mình với những tiềm năng phong phú để hướng tới một đời sống sung mãn trọn vẹn trong cứu Chúa Giê-xu. Nếu quý vị và các bạn đang tìm câu trả lời: Đâu là đường phải đi? Chúa Giê-xu phán: Ta là đường đi! Nếu quý vị và các bạn đang đi tìm câu trả lời: Đâu là chân lý? Chúa Giê-xu phán: Ta là chân lý! Nếu quý vị và các bạn đang tìm câu trả lời: Điều gì xẩy ra sau sự chết? Chúa Giê-xu phán: Ta là sự sống và sự sống lại!