MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

Mục Sư Quản Nhiệm: Trà Tuấn Hải
Số Điện Thoại: (804) 503-7583

Kinh Thánh đã viết: “Người ta sống không chỉ cần bánh mà thôi…” Thế giới dư đầy vật chất, nhưng cũng có biết bao nhiêu những cảnh đời tuyệt vọng và nặng gánh ưu sầu này dường như chỉ cho chúng ta thấy còn thiếu một điều gì đó, điều làm cho cuộc sống thực sự có ý nghĩa. Và chính Kinh Thánh cũng có chép: “Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời” Là những người đã tìm được bình an thật, sự hy vọng và trông cây nơi sự yêu thương của Đức Chúa Trời. Tôi mong ước có thể nói về Đức Chúa Trời như người cha chờ đợi với những người như là anh chị em của tôi, những người con chưa trở về. Hãy liên lạc với chúng tôi bất cứ khi nào để có thể nhận được sự giúp đỡ cũng như hướng dẫn để tìm được sự yên nghỉ trong chính tâm hồn của mình.